6 เคล็ดลับสำหรับการใช้ Instagram ใน eCommerce

By Pimolrat
3 years ago

6 เคล็ดลับง่ายๆ สำหรับการใช้ IG เพื่อการทำ eCommerce สำหรับคน Online

  • มีกลยุทธ์ที่ดีในหลากหลายรูปแบบเช่น การใช้ SEO หรือการสร้าง content marketing ที่ดี
  • สามารถใช้ IG เป็นช่องทางการขายสินค้าและบริการได้
  • ให้ผู้บริโภคเป็นผู้สร้าง content ถ้าเค้าเหล่านั้นชื่นชอบในสินค้าหรือบริการ ก็จะมีการโพสลงไป และเกิดการบอกต่อ
  • การใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นในชีวิตประจำวันและโพสลงใน IG

จัดการประกวดหรือการแข่งขันเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างแบรนด์สินค้าและผู้บริโภค โดยอาจจะมีการให้ของรางวัลที่ดึงดูดใจ
พยายามคัดสรรโดยโพสภาพสินค้าหรือแบรนด์สินค้าที่เน้นความเจ๋งของแบรนด์ โดยคัดเลือกภาพที่คุณภาพดี งานถ่ายดี ซึ่งสามารถจะดึงดูดได้ทั้งลูกค้าเก่าและทำให้ลูกค้าที่มีอยู่ปัจจุบันมีความพึงพอใจมากขึ้นกว่าเดิม IG pic

IG pic