5 เคล็ดลับสำหรับการเพิ่มยอดขายด้วย Email Marketing

By Pimolrat
3 years ago

Email marketing เป็นเครื่องมือที่ผ่านการทดสอบแล้วว่าเป็นการช่วยเพิ่มยอดขายทาง E-Commerce หนึ่งเหตุผลใหญ่ที่สุดคือ ความน่าเชื่อถือ 90% ของอีเมล์ที่ได้รับถึงมือผู้รับที่ต้องการส่งแน่นอน ในขณะที่คนอ่าน facebook แค่ 2% เท่านั้นที่เห็นโพสต์บนหน้า News feed

1. ปล่อยให้บทสนทนาเป็นตัวดำเนินเรื่อง

จากสถิติพบว่า 57% ของผู้กดสมัครรับข่าวสารจะใช้เวลา 10-60 นาทีในการอ่านระหว่างสัปดาห์ จึงกล่าวได้ว่าอีเมล์เป็นเครื่องมือที่สำคัญมากในการที่จะใช้สื่อสารระหว่างผู้บริโภค

โดยมีประเภทของคำที่เขียนบนอีเมล์ควรมีลักษณะดังนี้

  • เป็นคำกล่าวต้อนรับผู้อ่าน
  • แนะนำสินค้าใหม่
  • โปรโมทกิจกรรมต่างๆ
  • บอกเล่าเรื่องราวของสินค้าหรือบริการ
  • โชว์เคส

2. กระตุ้นยอดขายในช่วงวันหยุดยาว

เมื่อลูกค้าอยู่ในโหมดที่ต้องการจับจ่ายใช้สอยในช่วงวันหยุดยาว อีเมล์มาร์เก็ตติ้งสามารถช่วยทำให้แบรนด์อยู่ในใจของผู้บริโภคได้ โดย ROI ของการทำ email marketing สูงถึง 3800% มากกว่า social media ถึง 3 เท่า โดยสามารถกระตุ้นยอดขายแคมเปญดังนี้

  • การประกาศสินค้าใหม่
  • คู่มือของของขวัญ
  • โปรโมชั่นและการขาย
  • สิทธิพิเศษ VIP
  • การติดตามสินค้า

3. โปรโมทแคมเปญพิเศษ

สามารถส่งข้อมูลภายในอีเมล์ซึ่งเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่างๆ เกี่ยวกับแคมเปญ ช่วยในการโปรโมทช่วงการฤดูการขายช่วงนั้น ซึ่งสามารถช่วยกระตุ้นยอดขายได้เช่นกัน

4. ใช้ข้อมูลลูกค้าเพื่อส่งข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจง

Personalize Email กลายเป็นสิ่งสำคัญและได้รับความสำเร็จเป็นอย่างสูงสำหรับการทำ Email Marketing และมีแนวโน้มว่า อีเมล์ที่มีการเขียน Subject Line ที่มีการเลือกใช้ message เฉพาะเจาะจงเฉพาะบุคคล จะประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง และได้รับการเปิดอ่าน เนื่องจากเนื้อหาเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องโดยตรงและมีประโยชน์กับผู้ที่ได้รับอีเมล์ฉบับนั้นๆ

5. การรักษาฐานลูกค้า

มันสำคัญที่จะสร้างลูกค้าใหม่ๆมากพอกับรักษาฐานลูกค้าเดิม และอีเมล์มาร์เก็ตติ้งนอกจากจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการซื้อซ้ำแล้ว ยังสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาวอีกด้วย ซึ่งคุณสามารถสร้างความน่าเชื่อถือ และถามเสียงตอบรับเกี่ยวกับตัวสินค้า ประสบการณ์ และความเข้าใจโดยรวมเกี่ยวกับสินค้าของคุณ ซึ่งมันเป็นตัวสะท้อนถึงความจงรักภักดีต่อตราสินค้าในระยะยาว

ข้อมูลจาก : Reengager

RelatedPost