เปิดตัว “TrueMoney Transfer” รวดเร็ว ง่าย ปลอดภัย และค่าธรรมเนียมยุติธรรม

By EGG Digital
3 years ago

 

เมื่อวันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2559 ทรูมันนี่ บริษัทในเครือแอสเซ็นด์ กรุ๊ป ได้เปิดตัวบริการทรูมันนี่ ทรานสเฟอร์ นวัตกรรมโอนเงินระหว่างประเทศที่รวดเร็ว ใช้งานง่าย ปลอดภัย และค่าธรรมเนียมยุติธรรม ช่วยให้แรงงานชาวเมียนมาร์สามารถลดภาระค่าใช้จ่าย และลดความเสี่ยงในการส่งเงินกลับประเทศ

นางสาวสราญรัตน์ ศรีจิรารัตน์ กรรมการผู้จัดการ ประจำประเทศไทย บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด กล่าวว่า “ข้อมูลจากองค์การสหประชาชาติ (United Nations : UN) พบว่าปัจจุบันในประเทศไทยมีจำนวนผู้ใช้แรงงานจากต่างประเทศสูงถึง 3.91 ล้านคน ในจำนวนนี้เป็นผู้ใช้แรงงานจากประเทศเมียนมาร์ถึงเกือบ 2 ล้านคน และจากสถิติพบว่าแรงงานชาวเมียนมาร์มีการโอนเงินจากประเทศไทยกลับสู่ประเทศตัวเองคิดเป็นมูลค่าสูงถึง 77,000 ล้านบาทต่อปี เฉลี่ยโอนเงิน 30,000 บาทต่อคนต่อปี และมีการโอนเงินแต่ละครั้ง 6,650 บาท แต่ด้วยเรื่องของข้อจำกัดบางประการ ทำให้การโอนเงินกลับประเทศเป็นเรื่องที่ยากลำบาก อาทิ การไม่มีบัญชีธนาคาร สถานะทางกฎหมาย อุปสรรคทางด้านภาษา และการเข้าถึงบริการทางการเงินของธนาคาร ซึ่งส่งผลให้แรงงานเหล่านี้จำเป็นต้องพึ่งพาช่องทางการส่งเงินออกนอกประเทศในเครือข่ายที่ไม่เป็นทางการ โดยอาจจะเป็นการอาศัยความสัมพันธ์ส่วนบุคคล นายหน้า หรือช่องทางการส่งเงินนอกระบบ ที่คิดค่าธรรมเนียมสูง ใช้เวลานาน และไม่ปลอดภัย ช่องทางที่ไม่เป็นทางการและใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้อาจใช้เวลาถึง 4-5 วันกว่าผู้รับจะได้รับเงิน อีกทั้งยังไม่มีหลักประกันมารับรองว่าผู้รับจะได้รับเงินดังกล่าว ทรูมันนี่ จึงเล็งเห็นว่า เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงานที่ทุ่มเททำงานหนักแต่กลับไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินที่ถูกต้องเหมาะสมต่างๆ ได้ จึงได้ออกบริการ ทรูมันนี่ ทรานสเฟอร์ เพื่อให้การโอนเงินระหว่างประเทศเป็นเรื่องง่าย รวดเร็ว และปลอดภัย ที่สำคัญคือมีค่าธรรมเนียมที่ยุติธรรม เพื่อให้ผู้ใช้แรงงานชาวเมียนมาร์ได้มีคุณภาพชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้น”

นางสาวอรุณ สุดเวหา ผู้จัดการอาวุโส สายงานพัฒนาธุรกิจ บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด กล่าวว่า “ทรูมันนี่  ทรานสเฟอร์ เป็นผู้ให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์รายแรกของไทยที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย ในการให้บริการโอนเงินระหว่างประเทศ โดยในช่วงเริ่มต้นของการให้บริการ จะมุ่งเน้นไปที่กลุ่มผู้ใช้แรงงานชาวเมียนมาร์และชาวเมียนมาร์ที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทย และจะขยายบริการให้ครอบคลุมกลุ่มผู้ใช้แรงงานจากประเทศกัมพูชา อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ตามลำดับ”

สำหรับจุดบริการทรูมันนี่ ทรานสเฟอร์ในประเทศไทย จะมีมากกว่า 250 จุดภายในสิ้นปี 2559 ส่วนใหญ่จะอยู่ในจังหวัดที่มีแรงงานเมียนมาร์หนาแน่น เช่น กรุงเทพ, สมุทรสาคร, สมุทรปราการ, ตาก, ระนอง, กาญจนบุรี และ ภูเก็ต โดยในประเทศเมียนมาร์ จะมีจุดบริการทรูมันนี่ ทรานสเฟอร์ จำนวน 681 จุด ซึ่งจุดบริการเหล่านี้ได้รับความร่วมมือจาก ธนาคาร AGD (Asia Green Development Bank) ซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์เอกชนรายใหญ่ของประเทศเมียนมาร์ ให้บริการครอบคลุมกว่าร้อยละ 91 ของทุกเมืองในประเทศเมียนมาร์ที่ส่วนใหญ่เป็นภูมิลำเนาของผู้ใช้แรงงานในประเทศไทย อาทิ รัฐมอญ เขตตะนาวศรี รัฐกะเหรี่ยง รัฐฉาน เขตย่างกุ้ง และเขตพะโค

นายวณัฏฐ์ สวนศิลป์พงศ์ ผู้จัดการ สายงานบริหารผลิตภัณฑ์ บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด กล่าวถึงวิธีการโอนเงินไปยังประเทศเมียนมาร์ว่า “เพียงผู้ส่งเงินแจ้งความประสงค์กับผู้ให้บริการทรูมันนี่ ทรานสเฟอร์ ว่าต้องการจะส่งเงินให้กับผู้รับเงินในประเทศเมียน์มาร์ ผู้ส่งเงินต้องทำการลงทะเบียนด้วยบัตรประจำตัว และแจ้งชื่อพร้อมเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับเงินปลายทาง จากนั้นแจ้งจำนวนเงินที่ต้องการโอน โดยบริการของทรูมันนี่ทรานสเฟอร์ จะแปลงค่าเงินเป็นสกุลเงินจั๊ดในทันที ผู้ส่งเงินจะได้รับรหัสยืนยันการทำรายการ 8 หลักทาง SMS และต้องแจ้งรหัสดังกล่าวไปยังผู้รับเงินปลายทาง ให้ไปรับเงินตามจุดบริการทรูมันนี่ ทรานสเฟอร์ ในประเทศเมียนมาร์ โดยผู้รับเงินต้องแสดงหลักฐานคือบัตรประจำตัว เบอร์โทรศัพท์มือถือ และแจ้งรหัสยืนยัน 8 หลักที่ได้รับจากผู้ส่งเงินทาง SMS ก็จะสามารถรับเงินได้ในทันที ซึ่งทั้งหมดนี้ ทรู มันนี่ ได้พัฒนาเทคโนโลยีมาสร้างนวัตกรรมบริการให้เข้าถึงได้ง่าย สะดวก และปลอดภัย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนให้ดียิ่งขึ้น”

จุดเด่นของบริการทรูมันนี่ ทรานสเฟอร์ คือ

รวดเร็ว ด้วยการให้บริการแบบระบบเดียวกันทั้งในไทยและเมียนมาร์ ทำให้การรับส่งเงินเป็นแบบเรียลไทม์ (real time) ส่งเงินและได้รับเงินปลายทางในทันที

ง่าย ด้วยจุดให้บริการที่จะครอบคลุมพื้นที่ทั้งในกรุงเทพ ปริมณฑลและต่างจังหวัดมากกว่า 250 จุดในสิ้นปี 2559 โดยเฉพาะในแหล่งที่มีแรงงานเมียนมาร์อยู่กันอย่างหนาแน่น และจุดให้บริการในประเทศเมียนมาร์ 681 จุด

ปลอดภัย ด้วยการใช้รหัสยืนยันการทำรายการ 8 หลักในการส่งและรับเงิน

ค่าธรรมเนียมที่ยุติธรรม เพียงเริ่มต้นที่ 50 บาท เมื่อโอนตั้งแต่ 100 บาท – 5,000 บาท สูงสุด 30,000 บาทต่อครั้ง และไม่เกิน 200,000 บาทต่อวันต่อคน ทั้งนี้รายละเอียดและเงื่อนไขค่าธรรมเนียมเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

และเพื่อเป็นการฉลองเปิดตัวบริการทรูมันนี่ ทรานสเฟอร์ ยังได้จัดโปรโมชั่นยกเว้นค่าธรรมเนียมจากปกติค่าธรรมเนียมเริ่มต้นที่ 50 บาทต่อรายการ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 ตุลาคมนี้