บทบาทของมือถือ กับความสำคัญในการทำ Analytics

By EGG Digital
3 years ago

ในปัจจุบันเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ธุรกิจมีการแข่งขันกันสูง หลายธุรกิจในเมืองไทยจึงเริ่มเก็บข้อมูลและนำข้อมูลมาวิเคราะห์เชิงลึกหรือที่เรียกว่า “Analytics” มากขึ้น ธุรกิจด้าน Retail นับว่าเป็นธุรกิจใกล้ตัวที่เราจะนำมายกตัวอย่างในวันนี้ครับ

หลายคนคงคุ้นเคยกับบัตรสมาชิกตามซูเปอร์มาร์เก็ตที่ให้ลูกค้าสะสมแต้มเพื่อแลกกับสิทธิพิเศษต่างๆ รู้หรือไม่ว่าสิ่งที่ร้านได้รับจากลูกค้าในการใช้บัตรสมาชิกเหล่านี้คือข้อมูลการจับจ่ายใช้สอย ไม่ว่าจะเป็นหมายเลขสมาชิก รหัสสินค้า ร้านค้าที่ซื้อ วันเวลาที่ซื้อ ช่องทางการจ่ายเงิน เป็นต้น (หากนึกไม่ออก ให้ลองนึกถึงใบเสร็จที่ได้รับจากแคชเชียร์หลังซื้อของ ข้อมูลที่ทางร้านเก็บจะมีรายละเอียดคล้ายๆ แบบนั้นครับ) สิ่งเหล่านี้เองที่กลายเป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการทำ Analytics ให้กับเหล่านักวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาพฤติกรรมลูกค้า ค้นหาแนวโน้มสินค้าหรือโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เพื่อปรับวิธีการดำเนินธุรกิจขององค์กรให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากขึ้น

แต่ถ้าลองพิจารณาให้ดีจะพบว่า ข้อมูลเหล่านี้สามารถสะท้อนพฤติกรรมลูกค้าที่เข้ามาจับจ่ายในห้างร้านต่างๆ ได้เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น เพราะมันเป็นเพียงข้อมูลที่ได้จากการสแกนสินค้าที่แคชเชียร์เวลาลูกค้าจ่ายเงิน หรือพูดอีกนัยหนึ่งคือเป็นข้อมูลที่แสดงผลลัพธ์จากการตัดสินใจของลูกค้าที่จบลงแล้ว คำถามที่น่าสนใจคือ “แล้วเกิดอะไรขึ้นกับลูกค้าที่อยู่ระหว่างตัดสินใจล่ะ” เป็นไปได้หรือไม่ว่าก่อนที่ลูกค้าจะหยิบสินค้า B เพื่อมาจ่ายที่แคชเชียร์ ลูกค้าหยิบสินค้า A มาก่อน และด้วยเหตุผลบางอย่างทำให้เขาลังเลและตัดสินใจเปลี่ยนไปเลือกสินค้า B แทน นี่แหละครับเป็นสิ่งที่ Mobile เข้ามาช่วยคลายความสงสัยได้

แล้ว Mobile มาช่วยให้เราเห็นพฤติกรรมลูกค้ามากขึ้นได้อย่างไร

Smartphone ส่วนใหญ่มีสิ่งที่เรียกว่า “Location Service” ซึ่งระบุตำแหน่งของผู้ใช้ได้ว่าอยู่พิกัดไหน เดินไปตรงจุดไหน และใช้เวลาแต่ละจุดนานเท่าไรบ้าง (แต่ผู้ใช้ต้องพกโทรศัพท์ไว้กับตัวนะครับ) ทางด้านผู้วิเคราะห์ข้อมูลเอง หลังจากที่ได้ศึกษาพฤติกรรมจาก Mobile ของลูกค้าหลายๆ รายแล้ว ก็นำมาวิเคราะห์ต่อเพื่อระบุว่าลูกค้าส่วนมากชอบเดินไปจุดใด บริเวณใดของร้านค้าที่ทำให้ลูกค้าเลิกซื้อของ (หรือเรียกว่าเกิด “Abandoned Cart”) มากที่สุด บริเวณใดที่กระตุ้นให้ลูกค้าเปลี่ยนใจบ่อยๆ หรือนำข้อมูลนี้มาทบทวนดูว่าการวาง Layout ของร้านในปัจจุบันทำให้ลูกค้าสับสนหรือไม่ จะเห็นว่าการเก็บข้อมูลด้าน Mobile ที่ถูกต้องและนำมาผนวกกับข้อมูลที่มีอยู่แล้ว ทำให้เราเห็นภาพ Shopping Experience ของลูกค้าได้ชัดเจนและครบวงจรมากขึ้น นอกเหนือจากข้อมูลของแคชเชียร์ซึ่งเป็นปลายทางแห่งการตัดสินใจของลูกค้า

หากรวมพลังกับการวิเคราะห์ข้อมูลและโจทย์ธุรกิจที่ชัดเจนแล้ว ก็มีโอกาสสูงที่จะทำให้ธุรกิจเติบโตได้ไม่ยากเลยครับ

Website: www.eggdigital.com
LINE: @eggdigital
E-mail: eggdigital@ascendcorp.com
Call center: 02-020-2364

RelatedPost